Úvodní strana » Články » Protiepidemická opatření a testování studentů

Protiepidemická opatření a testování studentů

 

Vážení zákonní zástupci, vážení studenti,

ve středu 1.9.2021 začíná další školní rok. I letos je nutné dodržovat určitá protiepidemická opatření. Po zkušenostech z loňského roku upozorňuji na skutečnost, že tato opatření byla stanovena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Není v mojí pravomoci je jakkoli měnit a upravovat.

Zaměstnanci i studenti školy jsou povinni zakrýt si po vstupu do budovy a ve společných prostorách dýchací cesty vhodným ochranným prostředkem splňujícím požadované normy (rouškou, respirátorem). Ve třídách si studenti a učitelé dýchací cesty zakrývat nemusí.

Ve dnech 1.9., 6.9. a 9.9. podstoupí studenti preventivní screeningové testování. Využity budou samoodběrové neinvazivní antigenní testy (studenti s nimi mají zkušenost z loňského roku). Testování nemusí podstoupit studenti, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně studenti, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (7dní PCR / 72hod. AG).

Pokud vím, tak většina studentů sekundy v těchto dnech podstoupí z důvodu návštěvy večerního divadelního představení antigenní test provedený v odběrovém místě. Pokud od negativního výsledku testu neuplyne více než 72 hodin, nebudou se muset „sekundáni“ ve středu 1.9. testovat. Stačí, když ve škole předloží protokol s potvrzením o negativním výsledku, který jim byl vydán v odběrovém místě.

Pokud se student screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví. Prakticky to znamená, že dotyčný student si bude muset ochranným prostředkem zakrývat dýchací cesty po celou dobu svého pobytu ve škole. Navíc mu nebude umožněno cvičit ve vnitřních prostorách a zpívat v hodinách hudební výchovy. Při stravování ve školní jídelně bude muset tento student udržovat od ostatních odstup minimálně 1,5 metru.

Pokud student odmítne testování i nošení ochranného prostředku, nebude mu umožněno účastnit se ve dnech 1. až 9.9. prezenční výuky. Jeho absence bude omluvena. Upozorňuji však na skutečnost, že škola pro tyto studenty nebude zajišťovat distanční vzdělávání.

Na závěr vás všechny chci požádat, abyste k výše popsaným opatřením přistupovali s rozumem a bez zbytečných emocí. Je mi jasné, že názory na protiepidemická opatření naši společnost rozdělují, ale berme to tak, že primárním účelem školy je poskytovat vzdělání, což je možné pouze tehdy, budou-li splněny podmínky stanovené nadřízeným orgánem, v tomto případě MŠMT. Diskuze o vládních opatřeních je zcela legitimní, ale neměla by k ní být využívána škola.

Budete-li mít jakýkoli dotaz, neváhejte mě kontaktovat.

Mgr. Petr Dobeš, ředitel školyKontaktujte nás

Gymnázium Roudnice nad Labem Havlíčkova 175, příspěvková organizace

Sídlo:Havlíčkova 175, 413 01 Roudnice nad Labem

IČO:  46773754

tel.:  416 83 73 20
email:  gym-rce@seznam.cz
Mapa