Úvodní strana » Články » Volby do školské rady

Volby do školské rady

 

Vážení zákonní zástupci, vážení studenti

v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a v souladu s platným volebním řádem vyhlašuji volby do školské rady na pozici členů zatupujících zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky.

Volby proběhnou dvoukolově. V prvním kole mohou zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci navrhnout kandidáty na členství ve školské radě. Druhé kolo, které určí pořadí kandidátů, proběhne tajnou volbou. S účastí ve druhém kole musí kandidát na člena školské rady projevit písemný souhlas.

Návrhy kandidátů do školské rady můžete podat k rukám ředitele školy nejpozději do 11.6.2021. Návrh musí obsahovat krátké zdůvodnění a vlastnoruční podpis navrhovatele.

Druhé kolo voleb proběhne v budově školy v pondělí 28.6.2021. Volební urna bude připravena na chodbě školy v době od 8:00 do 17:00 hod.

 

Mgr. Petr Dobeš, ředitel školyKontaktujte nás

Gymnázium Roudnice nad Labem Havlíčkova 175, příspěvková organizace

Sídlo:Havlíčkova 175, 413 01 Roudnice nad Labem

IČO:  46773754

tel.:  416 83 73 20
email:  gym-rce@seznam.cz
Mapa