Úvodní strana » Poradna » Právo rodičů na informace

Právo rodičů na informace

Zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon) stanoví v § 21, odst. 1, písm. b), že každý žák má právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání. Zároveň však školský zákon stanoví v § 21 odst. 3, že právo na tyto informace mají také rodiče nezletilých a zletilých žáků, popřípadě osoby, které vůči nezletilým či zletilým žákům plní vyživovací povinnost.

Právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka tedy mají i zákonní zástupci zletilých žáků.Kontaktujte nás

Gymnázium Roudnice nad Labem Havlíčkova 175, příspěvková organizace

Sídlo:Havlíčkova 175, 413 01 Roudnice nad Labem

IČO:  46773754

tel.:  416 83 73 20
email:  gym-rce@seznam.cz
Mapa