Úvodní strana » Přijímací řízení » Protiepidemická opatření - aktualizováno

Protiepidemická opatření - aktualizováno

Vážení uchazeči o studium,

přijímací zkoušky budou letos probíhat v podmínkách pokračující epidemie nemoci COVID-19. Průběh přijímacího řízení byl proto upraven tak, aby bylo riziko nákazy virem SARS-CoV-2 co nejnižší. Protiepidemickým opatřením se detailně věnuji v 5. čísle Informačního zpravodaje, který je vám k dispozici na našich webových stránkách.

Zvlášť chci upozornit na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které specifikuje podmínky, za nichž vám bude umožněna osobní přítomnost na jednotné přijímací zkoušce.

Účastnit se přijímacích zkoušek může osoba, která:

a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a

b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2. 

Prakticky to znamená, že musíte předložit negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu, který jste podstoupili na základní škole. POZOR, test musí být proveden v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky. Základní škola je povinna na žádost žáka provést tento test a následně vystavit o výsledku testu doklad. Týká se to i žáků 9. tříd, kteří budou pokračovat v distančním vzdělávání. Doporučuji tuto záležitost včas konzultovat se základní školou, kterou navštěvujete.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví umožňuje nahradit testy ze školy následujícími doklady:

a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo

c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.Kontaktujte nás

Gymnázium Roudnice nad Labem Havlíčkova 175, příspěvková organizace

Sídlo:Havlíčkova 175, 413 01 Roudnice nad Labem

IČO:  46773754

tel.:  416 83 73 20
email:  gym-rce@seznam.cz
Mapa