Úvodní strana » Přijímací řízení » Jak správně vyplnit přihlášku ke vzdělávání

Jak správně vyplnit přihlášku ke vzdělávání

 

OBECNÉ INFORMACE

 • Formulář přihlášky vám poskytne základní škola. V elektronické podobě si můžete přihlášku stáhnout a vytisknout z webových stránek našeho gymnázia (záložka PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ), případně ze stránek společnosti Cermat.
 • Vždy se ujistěte, že máte správný a aktuální typ formuláře.
 • Přihlášku si můžete vytisknout i v černobílé formě, barevný podklad není nutný.
 • Obě strany přihlášky musí být na jediném listu (je tedy nutné nastavit si oboustranný tisk).
 • Chybné údaje v přihlášce nesmí být zakryty korekčním perem (tzv. „bělítkem“). Případnou opravu údajů v přihlášce navíc musí potvrdit základní škola.
 • Veškeré údaje vyplňujte čitelně. Z toho důvodu doporučuji využít elektronickou verzi formuláře přihlášky.
 • Nezapomeňte čitelně vyplnit kontaktní údaje, tj. telefonní číslo a e-mail uchazeče i jeho zákonného zástupce. Usnadníte tím případnou komunikaci při řešení administrativních nedostatků v přihlášce.
 • V případě potíží si stáhněte detailní návod pro vyplňování přihlášky přímo ze stránek společnosti Cermat: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/prihlasky-na-ss/navod-pro-vyplneni-prihlasky-na-ss

 

1. STRANA PŘIHLÁŠKY

 • Čitelně vyplňte všechny požadované osobní údaje.
 • Budete-li žádat o úpravu podmínek konání přijímacího řízení, musíte svoji žádost doložit stanoviskem školního poradenského pracoviště. Úprava podmínek konání přijímacího řízení je plně v kompetenci ředitele střední školy. Veškeré informace o možnostech úpravy přijímacího řízení jsou vám k dispozici zde: https://prijimacky.cermat.cz/menu/upravy-podminek-prijimaciho-rizeni
 • Stále platí možnost podat až 2 přihlášky v rámci prvního kola. Při vyplňování formuláře přihlášky se uvádí na obou tiskopisech obě školy, na které se uchazeč hlásí. Pořadí škol musí být na obou tiskopisech stejné.
 • Název naší školy: Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace
 • Kód studijního oboru pro uchazeče o čtyřleté studium: 79-41-K/41 Gymnázium
 • Kód studijního oboru pro uchazeče o osmileté studium: 79-41-K/81 Gymnázium
 • Pole „Termín školní přijímací zkoušky“ nevyplňujte.
 • Nezapomeňte, že přihlášku musí podepsat nejen uchazeč, ale i jeho zákonný zástupce.
 • Naše škola nevyžaduje lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu

 

2. STRANA PŘIHLÁŠKY

 • Je nutné vyplnit správné IZO školy.
 • Opis klasifikace potvrzuje základní škola. Pro tento účel je nutné využít klasické hranaté razítko, stvrzení opisu úředním (tj. kulatým) razítkem není možné.

 

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat.Kontaktujte nás

Gymnázium Roudnice nad Labem Havlíčkova 175, příspěvková organizace

Sídlo:Havlíčkova 175, 413 01 Roudnice nad Labem

IČO:  46773754

tel.:  416 83 73 20
email:  gym-rce@seznam.cz
Mapa