Úvodní strana » Přijímací řízení » Náhradní termín přijímacích zkoušek

Náhradní termín přijímacích zkoušek

Ve dnech 2. a 3. června 2021 budou konat jednotnou přijímací zkoušku uchazeči o čtyřleté studium, kteří se nemohli dostavit ke konání přijímacích zkoušek v řádném termínu. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo opatření, jímž umožní konat přijímací zkoušku v náhradním termínu všem uchazečům, kteří se zkoušek nezúčastnili v řádném termínu, a to bez ohledu na důvod jejich neúčasti. Podmínkou však je, že tito uchazeči do 14.5.2021 potvrdí řediteli střední školy, že budou zkoušku v náhradním termínu konat. Potvrdit konání zkoušky v náhradním termínu nemusí uchazeč, který se řádně omluvil a již mu právo konat přijímací zkoušku v náhradním terminu vzniklo. Připomínám, že na naší škole se tato situace týká 3 uchazečů.

Celé znění příslušného opatření je zde:

Dodatek MŠMT k náhradnímu termínu PZ.pdf

Mgr. Petr Dobeš, ředitel školyKontaktujte nás

Gymnázium Roudnice nad Labem Havlíčkova 175, příspěvková organizace

Sídlo:Havlíčkova 175, 413 01 Roudnice nad Labem

IČO:  46773754

tel.:  416 83 73 20
email:  gym-rce@seznam.cz
Mapa