Úvodní strana » Přijímací řízení » Kritéria přijímacího řízení do čtyřletého studia

Kritéria přijímacího řízení do čtyřletého studia

Vážení uchazeči o studium,        

ve školním roce 2022/2023 otevřeme dvě třídy čtyřletého cyklu, přijato bude maximálně 50 uchazečů (48 řádně, 2 na odvolání). V rámci přijímacího řízení se budou konat přijímací testy: písemný test z matematiky a písemný test z českého jazyka. Jednotné přijímací testy připraví a vyhodnotí společnost CERMAT (www.cermat.cz). Na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem se jednotná přijímací zkouška (test z českého jazyka a z matematiky) bude podílet 87 %. Podstatný vliv na celkové pořadí uchazečů však bude mít i jejich předchozí prospěch na základní škole.

Kritéria přijímacího řízení:

Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě výsledku přijímacích testů a dále na základě jejich dosavadních studijních výsledků na základní škole (hodnocen bude průměrný prospěch uchazečů za I. a II. pololetí 8. ročníku základní školy a za I. pololetí 9. ročníku základní školy).

Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, škola u těchto osob ověří rozhovorem. Pořadí uchazeče bude v tomto případě stanoveno na základě srovnání dosavadních studijních výsledků a dále na základě výsledku přijímacího testu z matematiky.

Pokud uchazeč předloží vysvědčení za školní rok 2019/2020 (například uchazeč, který aktuálně studuje na jiné střední škole), bude hodnocení 2. pololetí nahrazeno hodnocením za 1. pololetí tohoto školního roku (1. pololetí tedy bude hodnoceno duplicitně). Toto opatření souvisí s platnou legislativou.

Za test z českého jazyka může uchazeč o studium získat maximálně 50 bodů, za test z matematiky může uchazeč získat maximálně 50 bodů, za dosavadní studijní výsledky na základní škole může uchazeč získat maximálně 15 bodů. Celkem tedy uchazeč o studium může získat 115 bodů.

V případě rovnosti bodů bude o pořadí uchazeče rozhodovat výsledek přijímacího testu z matematiky.

Pro bodové hodnocení dosavadních studijních výsledků na základní škole platí následující pravidla:

  • uchazeč získá 5 bodů, pokud je jeho studijní průměr ve sledovaném pololetí 1,00 až 1,19
  • uchazeč získá 4 body, pokud je jeho studijní průměr ve sledovaném pololetí 1,20 až 1,39
  • uchazeč získá 3 body, pokud je jeho studijní průměr ve sledovaném pololetí 1,40 až 1,59
  • uchazeč získá 2 body, pokud je jeho studijní průměr ve sledovaném pololetí 1,60 až 1,79
  • uchazeč získá 1 bod, pokud je jeho studijní průměr ve sledovaném pololetí 1,80 až 1,99
  • uchazeč nezíská žádný bod, pokud je jeho studijní průměr ve sledovaném pololetí horší než 1,99

Mgr. Petr Dobeš, ředitel školy

 Kontaktujte nás

Gymnázium Roudnice nad Labem Havlíčkova 175, příspěvková organizace

Sídlo:Havlíčkova 175, 413 01 Roudnice nad Labem

IČO:  46773754

tel.:  416 83 73 20
email:  gym-rce@seznam.cz
Mapa