Úvodní strana » Přijímací řízení » Přijímací řízení do osmiletého studia

Kritéria přijímacího řízení do osmiletého studia

Vážení uchazeči o studium,

ve školním roce 2021/2022 otevřeme jednu třídu osmiletého cyklu, přijato bude maximálně 30 uchazečů (29 řádně, 1 na odvolání). V rámci přijímacího řízení se budou konat přijímací testy: písemný test z matematiky a písemný test z českého jazyka. Jednotné přijímací testy připraví a vyhodnotí společnost CERMAT (www.cermat.cz). Na celkovém hodnocení se jednotná přijímací zkouška (test z českého jazyka a z matematiky) podílí 91 %. Určitý vliv na celkové pořadí uchazečů však bude mít i jejich předchozí prospěch na základní škole.

Kritéria přijímacího řízení:

Pořadí uchazečů bude stanoveno na základě výsledku přijímacích testů a dále na základě jejich dosavadních studijních výsledků na základní škole. Hodnocen bude průměrný prospěch uchazečů z vybraných předmětů (český jazyk, matematika, cizí jazyk, přírodověda, vlastivěda) za I. pololetí 4. třídy základní školy a za I. pololetí 5. třídy základní školy (v souladu s pokynem MŠMT nebude hodnocen prospěch uchazečů za II. pololetí 4. třídy základní školy, tedy tzv. „covidové vysvědčení“).

Osobám, které nejsou státními občany České republiky a získaly předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při přijímacím řízení promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání, škola u těchto osob ověří pohovorem.

Za test z českého jazyka může uchazeč o studium získat maximálně 50 bodů, za test z matematiky může uchazeč získat maximálně 50 bodů, za dosavadní studijní výsledky na základní škole může uchazeč získat maximálně 10 bodů. Celkem tedy uchazeč o studium může získat 110 bodů.

Pro bodové hodnocení dosavadních studijních výsledků na základní škole platí následující pravidla:

  • uchazeč získá 2 body, pokud je jeho studijní průměr v daném předmětu 1,00
  • uchazeč získá 1 bod, pokud je jeho studijní průměr v daném předmětu 1,50
  • uchazeč nezíská žádný bod, pokud je jeho studijní průměr v daném předmětu horší než 1,50

Mgr. Petr Dobeš, ředitel školy

 Kontaktujte nás

Gymnázium Roudnice nad Labem Havlíčkova 175, příspěvková organizace

Sídlo:Havlíčkova 175, 413 01 Roudnice nad Labem

IČO:  46773754

tel.:  416 83 73 20
email:  gym-rce@seznam.cz
Mapa