Úvodní strana » Přijímací řízení » Vzor odvolání proti nepřijetí

Vzor odvolání proti nepřijetí

Nebudete-li přijati ke studiu, můžete proti tomuto rozhodnutí podat odvolání. Odvolání proti nepřijetí je však nutné podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Vzor odvolání není stanoven, doporučuje se však uvádět tyto náležitosti:

  • název školy a její adresa;
  • datum;
  • označení dokumentu slovy: „Odvolání proti nepřijetí ke studiu“;
  • text: „Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí mého syna/dcery (jméno a příjmení, datum narození, trvalé bydliště) ke vzdělávání ve střední škole, jejíž činnost vykonává Gymnázium, Roudnice nad Labem, Havlíčkova 175, příspěvková organizace, do 1. ročníku oboru vzdělání (název a kód oboru vzdělání)“;
  • doporučuje se uvést důvody, pro které je odvolání podáváno (například: „Zájem mého syna/ dcery o studium na vašem gymnáziu trvá“);
  • jméno zákonného zástupce nezletilého žáka;
  • podpis zákonného zástupce nezletilého žáka;
  • adresa, na kterou má být rozhodnutí o odvolání zasláno.

Pokud jste byli přijati ke studiu na jiné střední škole, doporučuji na této škole uplatnit zápisový lístek. Bude-li později vyhověno vašemu odvolání, budete mít možnost požádat o vrácení zápisového lístku a tento uplatnit na našem gymnáziu.

VZOR ODVOLÁNÍ KE STAŽENÍ:  Odvolání proti nepřijetí - VZOR.docKontaktujte nás

Gymnázium Roudnice nad Labem Havlíčkova 175, příspěvková organizace

Sídlo:Havlíčkova 175, 413 01 Roudnice nad Labem

IČO:  46773754

tel.:  416 83 73 20
email:  gym-rce@seznam.cz
Mapa