Zeměpis

 

 1. Země – základní údaje, pohyby a jejich důsledky
 2. Kartografie
 3. Atmosféra
 4. Hydrosféra
 5. Litosféra a georeliéf
 6. Pedosféra a biosféra
 7. Obyvatelstvo – rasy, náboženství, rozmístění, migrace, sídla
 8. Světové hospodářství
 9. Hospodářsko-zeměpisný přehled Austrálie a Oceánie
 10. Hospodářsko-zeměpisný přehled Severní Ameriky (USA, Kanada)
 11. Hospodářsko-zeměpisný přehled Latinské Ameriky
 12.  Hospodářsko-zeměpisný přehled Afriky
 13. Hospodářsko-zeměpisný přehled světadílu Asie
 14. Hospodářsko-zeměpisný přehled východní Asie
 15. Hospodářsko-zeměpisný přehled jižní, jihovýchodní a jihozápadní Asie
 16. Hospodářsko-zeměpisný přehled Ruska a SNS
 17. Evropa v hospodářsko-zeměpisném přehledu se zaměřením na severní Evropu
 18. Západní Evropa v hospodářsko-zeměpisném přehledu
 19. Střední Evropa v hospodářsko-zeměpisném přehledu
 20. Jižní a jihovýchodní Evropa v hospodářsko-zeměpisném přehledu
 21. Přírodní poměry České republiky
 22. Obyvatelstvo a hospodářství České republiky
 23. Kraje České republiky se zaměřením na Ústecký region


Kontaktujte nás

Gymnázium Roudnice nad Labem Havlíčkova 175, příspěvková organizace

Sídlo:Havlíčkova 175, 413 01 Roudnice nad Labem

IČO:  46773754

tel.:  416 83 73 20
email:  gym-rce@seznam.cz
Mapa