Úvodní strana » Studijní sekce » Způsob záznamu písemné práce profilové části MZ

Způsob záznamu písemné práce profilové části MZ

 

Stanovení způsobu záznamu vytvářeného textu písemné maturitní práce ve školním roce 2021/2022

V souladu s § 19, odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji následující podmínky pro způsob záznamu vytvářeného textu písemné práce podle § 14a a 14c.

a) písemná práce z českého jazyka a literatury

Žák zapíše čitelně rukou text písemné práce do záznamového archu, který obdrží od zadavatele v učebně. Bude se jednat o vlastnoručně psaný text napsaný modře nebo černě dostatečně silně a nepřerušovaně píšící propisovací tužkou.

Stránky záznamového archu budou očíslovány. Žák obdrží celkem 3 listy (stránky s čísly 1 až 6).

Bezprostředně po uplynutí časového limitu převezme zadavatel od žáka kompletní záznamový arch (včetně nevyužitých, tedy nepopsaných listů).

b) písemná práce z cizího jazyka (anglický, německý a francouzský jazyk)

Žák zapíše čitelně rukou text písemné práce do záznamového archu, který obdrží od zadavatele v učebně. Bude se jednat o vlastnoručně psaný text napsaný modře nebo černě dostatečně silně a nepřerušovaně píšící propisovací tužkou.

Stránky záznamového archu budou očíslovány. Žák obdrží celkem 3 listy (stránky s čísly 1 až 6).

Bezprostředně po uplynutí časového limitu převezme zadavatel od žáka kompletní záznamový arch (včetně nevyužitých, tedy nepopsaných listů).

 

V Roudnici nad Labem, dne 7. ledna 2022

Mgr. Petr Dobeš, ředitel školyKontaktujte nás

Gymnázium Roudnice nad Labem Havlíčkova 175, příspěvková organizace

Sídlo:Havlíčkova 175, 413 01 Roudnice nad Labem

IČO:  46773754

tel.:  416 83 73 20
email:  gym-rce@seznam.cz
Mapa